Juridische diensten

We adviseren welk type contract in welke situatie de voorkeur verdient en kan alle contracttypen opstellen. Ook geven we second opinions over de contracteringstrategie en de bijbehorende contractdocumenten. We begeleiden opdrachtgevers in de bouw met betrekking tot alle juridische aspecten van het bouwproces.

Innovatieve Contracten

We combineren bij het begeleiden van (Europese) aanbestedingen juridisch hoogwaardige advisering met gevoel voor management zodat een optimale samenwerking ontstaat tussen onze adviseur en de betrokkenen binnen de organisatie van de opdrachtgever. Onze adviseur beperkt zich derhalve niet tot slechts de juridische aspecten, maar richt zich ook op de inhoudelijke consistentie van de betrokken contract documenten

Aanbestedingen

In Nederland wordt de concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsprocedure steeds vaker gebruikt. We helpen de opdrachtgever helder de problematiek uit een te zetten en de randvoorwaarden op te stellen voor de dialogen. De ruime ervaring met overheidsaanbestedingen in concurrentiegerichte dialoog

Concurrentie gerichte dialoog

Het analyseren van risico’s binnen projecten is zowel in de voorbereidingsfase als uitvoeringsfase van wezenlijk belang. Vaak wordt de focus gelegd op de technische risico’s, ook juridische risico analyses kunnen van belang zijn teneinde te kunnen anticiperen op integraliteit van discipline-overstijgende vraagstukken respectievelijk op issues c.q. discussiepunten.

Juridische risico analyses