Tweede Coentunnel

Referenties juridisch

De tweede Coentunnel is als innovatief contract (Design, Build, Finance, Maintenance) middels een concurrentiegerichte dialoog in de markt gezet. Onze inbreng hierin was het mede opstellen van het contract, inbreng in het DBFM model contract van ‘Bouwdienst Rijkswaterstaat’. Als teamlid van de Front en Back-office van het contracteringsteam, nauw betrokken bij de dialoog gesprekken.

Betuwe route

Bij de aanbesteding van de bovenbouw van de Betuweroute, hebben we de aankondiging, selectieleidraad, contractering en aanbestedingsstrategie met gebruik making van de UAV-GC opgesteld. Hierbij is door ons ook een onderzoek uitgevoerd voor de mogelijkheden van alliantie vormen voor de Bovenbouw A15 mede gebaseerd op ervaringen van de Waardse Alliantie. Daarnaast zijn voor dit project diverse aanbestedingsvraagstukken afgehandeld mbt ombouwclusters, coördinatie vraagstukken tunneltechnische installaties.

HSL Zuid

Voor de HSL Zuid hebben we de Design & Construct overeenkomst opgesteld voor een vijftal deelprojecten waaronder de boortunnel van het Groene Hart. De aanbesteding van de boortunnel is door ons begeleid. We zijn direct betrokken geweest bij het opstellen van de aanbestedings- en contractdocumenten.

Tekstvak: Meer referenties PPS, Concurrentie gerichte dialoog? 
Tekstvak: Meer referenties Werken/ Leveringen/ Diensten? 
Tekstvak: Meer referenties ICT aanbestedingen?

Ruimte voor de rivieren

Diverse projecten;
Contractmanagement en contract-juridische aspecten waaronder contractvorming, aanbesteding en raakvlakken met omgeving, techniek en planprocedures. Uitvoering second opinions aanbestedingsdossiers.